A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MÚZEUMI ARCAI

ORSZÁGOS  MÚZEUMIGAZGATÓI  KONFERENCIA
2018. MÁRCIUS 6-7.
ThermalHotel Visegrád
(2025 Visegrád, Lepence-völgy, HRSZ 1213)

A rendezvény fővédnöke dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma

2018 – A kulturális örökség európai éve (https://europa.eu/cultural-heritage/about_hu).
Az Európai Unió által meghirdetett tematikus évad elsődleges célja, hogy minél többen fedezzék fel és ismerjék meg Európa kulturális örökségét. Fontos, hogy a polgárok magukénak érezzék kulturális örökségüket, és ezáltal erősödjék nemzeti és európai identitástudatuk.
A programokkal elsősorban a fiatalokat kívánják megszólítani, hogy jobban megismerjék az identitásuknak ezt a kulcsfontosságú alkotóelemét, és közelebb kerüljenek hozzá.
A téma középpontba állításával sokszínű örökségünk múzeumi színtereit is ünnepeljük.
A múzeumok küldetésükkel, gyűjteményeik, épületeik, környezetük, és nem utolsó sorban munkatársaik tudása által képviselt adottságaikkal kiemelten tudnak hozzájárulni a kampányév kitűzött céljainak teljesüléséhez.
A 2018. évi Országos Múzeumigazgatói Konferencián a program szellemiségéhez igazodva akulturális örökség múzeumi arcait helyezzük központba. A téma egyes területeit sorra véve tárgyaljuk a kulturális örökség múzeumi vonatkozásait, beleértve a szellemi és természeti örökség elemeit, valamint a múzeumi célokra épített, illetve hasznosított épített örökséget és környezetét.
A kulturális örökség hosszú távú megőrzése, feltárása, feldolgozása alapfeladata a muzeális intézményeknek. Mindezeken túl a modern eszközökkel történő interpretáció, a legszélesebb körű, sokak számára maradandó élményt nyújtó hozzáférés biztosítása is elengedhetetlen napjainkban. Mindez innovációt, szemléletváltást, nyitottságot és érzékenységet feltételez, sőt, igényel a múzeumok vezetőitől és munkatársaitól egyaránt.

*
Az Országos Múzeumigazgatói Konferencia lehetőséget kínál arra, hogy az országos, a megyei hatókörű városi és a területi múzeumok, valamint az országos szakmúzeumok vezetői megvitassák a témával kapcsolatos tapasztalataikat, megismertessék jó gyakorlataikat.
A konferencia struktúrája, az előadások a hozzájuk kapcsolódó panelbeszélgetésekkel, vitával lehetővé teszik az aktuális múzeumi trendekkel kapcsolatos információk közreadását.
A tanácskozáson lehetőséget kívánunk teremteni arra is, hogy a résztvevők 8-10 perces villámbemutatók keretében ismertessék a tematikához kapcsolódó fejlesztéseiket és eredményeiket.

Melléklet: